Isnin, 11 Mac 2013

JB Bil. 27 (September - Disember 2012)

Teori Falsafah Bahasa Asas Kesempurnaan Berbahasa
Mohd Rashid Md Idris
(hlm. 5 - 14)

Konstruksi Tuturan Direktif Generasi Muda Minangkabau Terkini:
Tinjauan Dari Perspektif Kato Nan Ampek
Ike Revita
(hlm. 15 - 34)

Aspek Budaya Dalam Bahasa Arab Dan Bahasa Jepun:
Satu Kajian Banding
Mohd Sukki Othman
Md Alif Redzuan Abdullah
(hlm. 35 - 43)

Analisis Akustik Berkomputer:
Grafem Gugusan Konsonan 'nc' Dan 'nj' Dalam Bahasa Melayu
Sato Hirobumi @ Rahmat
(hlm. 44 - 59)

Aspek Etimologi Dalam A Dictionary of The Malayan Language, Susunan William Marsden
S. Nathesan
(hlm. 60 - 76)

Peranan Karya Sastera Dalam Pemantapan Bahaswa Melayu:
Antara Kebebasan Penyair (Poetic Licence) Dengan Kesalahan Bahasa
Mashitah Taharin
(hlm. 77 - 88)

Pengaruh Bahasa Ibunda Terhadap Pemerolehan Bahasa Melayu Dalam Kalangan Pelajar India
Adenan Ayob
(hlm. 89 - 106)

Kata Hubung 'Dan': Analisis Korpus Berkomputer
Mohd Ra'in Shaari
Sharipah Rafidah Syaid Mohammad
(hlm. 107 - 131)

Menjejaki Keberadaan Sumber Autentik Berbahasa Aceh
Nia Deliana
(hlm. 132 - 137)

Unsur Positif Remaja Melayu Dalam Aktiviti Tontonan Anime Dan Pembacaan Manga
Roslina Mamat
Farah Tajudin
Nor Shahila Mansor
(hlm. 138 - 152)

Unsur Motivasi Ekstrinsik Dalam Pembelajaran Bahasa Kedua Melalui Hierarki Keperluan Maslow
Vijayaletchumy Subramaniam
Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad
(hlm. 153 - 169)

Penterjemahan Nama Perniagaan Bahasa Cina Ke Dalam Bahasa Melayu
Goh Sang Seong
(hlm. 170 - 185)

Analisis Penceritaan Semula Pelajar Asperger Melalui Grafik Digital
Normaliza Abd. Rahim
Sr Siti Nur Aliaa Roslan
(hlm. 186 - 192)

Tiada ulasan: