Isnin, 20 April 2009

JB Bil. 19 Januari - April 2010

Pantun Sabah: sebagai medium pelestarian budaya Melayu
Dr. Saidatul Nornis Hj. Mahali

Perancangan model pengajaran bahasa berasaskan web
Tri Wahyu Retno Ningsih

Manfaat pengelasan ilmu makna dari sudut semantik dan pragmatik
Dr. Adenan Ayob

Kajian bahasa Melayu dalam komunikasi silang budaya: 
analisis linguistik kognitif laporan pasaran saham
Dr. Imran Ho-Abdullah

Hubungan falsafah bahasa dengan kajian terjemahan
Dr. Ida Ayu Made Puspani

Permainan dan simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa
dalam kalangan guru-guru dan murid-murid 
Dr. Vijayaletchumy Subramaniam 

Kosa ilmu teori dan konsep variasi bahasa: suatu tinjauan
Dr. Ibrahim Haji Ahmad

Akomodasi  pertuturan dari Bahasa Iban ke Bahasa Iban
Dr. Chong Shin